Merit Money

Merit Money Round #1

ใน Management 3.0 practices มีหนึ่งเรื่องที่ผมชอบและประทับใจมากๆตั้งแต่แรกอ่าน คือเรื่อง Merit Money หรือก็คือการให้โบนัสโดยการแจกดาว โดยพนักงานทุกคนจะมีดาวคนละ 10 ดาว(แล้วแต่อยากกำหนด) จากนั้นก็จะให้ทุกคนแบ่งดาวให้คนอื่นๆตามใจชอบ จะให้ใครเท่าไหร่ก็ได้ หรือจะไม่ให้ใครเลยก็ได้ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ให้ตัวเอง จากนั้นก็จะเอาจำนวนดาวมาคำนวณเป็นโบนัส เช่น ดาวละ 10 บ. เมื่อคูณจำนวนดาวที่ได้ ก็จะเป็นโบน... »

Skip to toolbar