admin

  • admin changed their profile picture 3 years, 6 months ago

  • จากที่ผมอ่านมา บางแหล่ง(เช่น Management 3.0) บอกว่า การให้รางวัลเล็กๆน้อยๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่เป็น แต่บางแหล่ง(เช่น If Disney ran your hospital) กลับบอกว่า แม้จะเป็นการให้รางวัลเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรให้ เพราะจะทำให้คนไม่เขียนขอบคุณให้กันเลย หากเราไม่ให้รางวัล
    ที่รพ.ผม เดิมไม่เคยเขียนอะไรให้กันอยู่แล้ว ก็เลยลองให้รางวัลเล็กๆน้อยๆดู ก็ง่า…[Read more]

Skip to toolbar